МенторМейт придобива парагвайската компания Software Natura

МенторМейт продължава да се разраства в глобален план, като стъпва в Латинска Америка с
придобиването на парагвайската компания за специализиран софтуер Software Natura, с която си
партнира вече повече от година.