Денис Димитров, Front-End Developer & Team Lead: Melon ме научи на търпение и самоконтрол

Срещаме се с Денис Димитров, Front-End Developer & Team Lead в Melon, който ни споделя за своя път в компанията.