Преквалификация от една технология към друга?

Обмисляли ли сте промяна на програмния език, на който пишете? Превключването от един
програмен език на друг може да бъде предизвикателство, но не е невъзможно.