+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

108-42 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Поглед върху революцията в технологичната индустрия

*Текстът е предоставен от Luxoft

Интервю се Елена Горинова, Senior Vice president Global Talent Acquisition and Management, Luxoft.

Работите в бранша повече от две десетилетия. Кои са значимите трансформации, на които сте станали свидетел през това време?

Една от най-значимите промени е бързият напредък на самите технологии – от първите дни на настолните компютри до появата на мобилните устройства, облачните технологии, изкуствения интелект и интернет на нещата (IoT). Преминаването от локална инфраструктура към решения, базирани на облак, беше сериозна стъпка. Освен това цялата индустрия беше повлияна от възхода на анализа на данни и неговото въздействие върху вземането на решения и бизнес стратегиите. Наблюдавам и промяна в естеството на работата, като дистанционните и гъвкавите форми на работа стават все по-разпространени, особено през последните години.

Като CHRO, кои са основните предизвикателства, с които сте се сблъскали при адаптиране на стратегиите за човешките ресурси с нуждите на бързо развиващата се технологична индустрия?

Да бъдеш в крак с постоянно променящите се изисквания за умения и работни роли може да бъде доста трудно. Освен това привличането и задържането на най-добрите IT таланти е постоянно предизвикателство поради конкурентния характер на индустрията. IT сферата е изключително динамична и стратегиите за управление на човешките ресурси трябва непрекъснато да се адаптират, за да отговорят на нуждите на бизнеса и неговите служители.

Бихте ли споделили вашите виждания за значението на изграждането на силна работодателска марка за привличане на IT таланти? Какви стратегии сте установили, че са ефективни в това отношение?

Изграждането на силна работодателска марка е от решаващо значение в IT индустрията. Професионалистите в областта на технологиите най-често търсят работни места, които предлагат вълнуващи и иновативни проекти, възможности за кариерно израстване, позитивна работна култура и репутация на водеща организация в областта на технологичните постижения.

Една от ефективните стратегии за изграждане на силна работодателска марка е представянето на проектите на компанията, свързани с технологиите, и подчертаването на въздействието, което те оказват върху обществото. Участието в браншови събития, хакатони и местни инициативи също може да помогне за повишаване на популярността на организацията в технологичната общност. 
Успехът обаче най-вече зависи от наличието на фирмена култура, която е иновативна, основана на сътрудничеството и ориентирана към хората. Само когато тези елементи са налице можем да говорим за силна работодателска марка.

Как подхождате към привличането и задържането на най-добрите служители в условията на силно конкурентен пазар?

В нашата индустрия е от съществено значение да се възприеме комплексен подход към привличането и управлението на таланти. Конкурентни пакети за възнаграждение, гъвкави условия на работа, възможности за професионално развитие и стимулираща работна среда са някои от стратегиите, които намирам за ефективни.

Освен това в Luxoft сме изградили култура на иновации, в която се цени високо, когато служителите допринасят с идеи. Активните членове на нашия екип получават признание за постиженията си – това ни помага значително да намалим текучеството на персонала и да ангажираме дългосрочно талантливите колеги.

Можете ли да споделите конкретен пример, в който вие или вашият екип успешно сте приложили програма за развитие на таланти, която значително е повлияла на растежа и представянето на техническите специалисти във вашата организация?

Разработихме всеобхватна рамка за кариерно развитие, която осигурява равни възможности и помага на всички служители на Luxoft да изградят своята кариера. От Ден 1 и първия кариерен разговор подкрепяме стремежите на служителите на Luxoft и ги насочваме към желания резултат.

Освен това продължаваме да усъвършенстваме процесите за целеполагане и провеждаме вътрешна програма за менторство, за да постигнем напредък в личното и професионалното развитие на нашите колеги по целия свят.

Luxoft помага на хората си да се развиват чрез 11 специализирани общности, в които над 11 000 професионалисти използват възможностите да се усъвършенстват и да се свързват с колеги експерти. Имаме над 20 събития на живо и виртуални събития месечно. Нашите програми High Performers Club и Leadership Academy подкрепят растежа и дават възможност за кариерна трансформация на лидерите на Luxoft.

Нашият екип за управление и развитие на обучението осигурява над 350 професионални курса за обучение по различни технологии, както и над 28 500 учебни часа в персонализирани програми за обучение и множество ресурси за самообучение, за да помогне на хората от Luxoft да подобрят професионалните си умения и да споделят знания по различни теми.

Според вашия опит каква роля играят многообразието и приобщаването за насърчаване на иновациите и постигане на успех в технологичните компании? Как работите за утвърждаване на разнообразието във вашата организация?

В Luxoft разнообразието и приобщаването (D&I)са сред основните приоритети на нашата компания. То подчертава нашата отдаденост да се отнасяме към хората справедливо, да бъдем достъпни и да ценим различните гледни точки.

Днес те питаме…

Каква е основната причина да си търсиш нова работа?
Loading ... Loading …

Говорейки за конкретни действия, много се гордеем с нашата програма She’s in IT за развитие и овластяване на жените, както и с нашата Академия за лидери. През последното тримесечие на финансовата 2023 година проведохме седмица на многообразието и приобщаването, за да научим повече за ролята на многообразието и приобщаването в нашия бизнес, IT индустрията и лидерството.

Luxoft стартира и програма за включване на хората с увреждания, насочена към насърчаване на разнообразно и приобщаващо работно място, и провежда дейности „Жените в технологиите“, като активно насърчава и популяризира участието на жените в IT кариерата.

Освен това отбелязахме Месеца на историята на чернокожите и Международния ден на жената и работихме с различни благотворителни проекти в световен мащаб. С гордост мога да кажа, че нашият изпълнителен управленски екип активно се ангажира с тези инициативи и участва в тях, заедно с много членове на глобалния екип на Luxoft.

Как да бъдем в крак с най-новите тенденции и постижения в областта на човешките ресурси, специално пригодени за технологичната индустрия? Има ли ресурси или общности, които бихте препоръчали на специалистите по човешки ресурси в тази област?

Редовно следя специфичните за индустрията конференции, уебинари и събития за работа в мрежа. Онлайн ресурсите като блогове за HR с технологична насоченост, групи в LinkedIn и форуми, свързани с HR, са ценни, за да съм в крак с новите тенденции и най-добрите практики.

Освен това сътрудничеството с други специалисти по HR в технологичния сектор чрез браншови асоциации е чудесен начин да обменяме опит и да се учим един от друг. Гордеем се, че сме партньори на организацията WomenTech Network, включително с членство в общността WomenTech, както и с презентации и участие в техните събития за работа в мрежа и глобалната технологична конференция. За мен беше особена чест да изнеса ключова реч на тема „Лидерството в новото нормално“ на онлайн церемонията на WomenTech Awards през 2021 г.

Бихте ли представили някои идеи за бъдещето на работата в технологичната индустрия? Как според вас ще се развие наемането на служители в този променящ се пейзаж?

Смятам, че бъдещето на работата в технологичната индустрия вероятно ще се определя от непрекъснатия напредък в автоматизацията, изкуствения интелект и все по-широкото използване на анализа на данни в практиките на човешките ресурси. При наемането на служители ще се набляга на техническите умения и адаптивността към промените.

Можем да очакваме засилен фокус върху гъвкавите условия на труд, които станаха по-широко приети след неотдавнашното глобално преминаване към работа от разстояние. Инструментите и технологиите за виртуално сътрудничество ще играят по-значима роля в управлението и комуникацията на дистанционните екипи.

С нарастването на дистанционната работа как адаптирахте стратегиите си за придобиване и управление на таланти, за да се справите ефективно с предизвикателствата и възможностите, предоставени от тази промяна?

Разширихме кръга от таланти отвъд географските ограничения и използвахме инструменти за онлайн комуникация, за да проведем виртуални интервюта. Luxoft също така инвестира в стабилни политики за дистанционна работа, дигитални процеси по онбординг и виртуални дейности за нашите екипи, за да се осигури безпроблемен преход към дистанционна работа и да се насърчи сплотеността на екипите.

Бих искала специално да спомена концепцията за дигитално пътуване на служителите – идея, разработена от членовете на Клуба на високоефективните служители на Luxoft, която помага на служителите на Luxoft да имат достъп до всички корпоративни приложения и системи чрез една единна платформа, наречена MyHome.

Но това надхвърля обикновената достъпност; става въпрос за дигитално водене на служителите през всяка фаза от тяхното пътуване в Luxoft. Реализацията на този проект значително подобри потребителското изживяване при работа с вътрешните системи и аз много се гордея с моите колеги, които помогнаха този проект да стане реалност за всички служители на Luxoft в световен мащаб.

Като лидер в бранша, какъв съвет бихте дали на начинаещите професионалисти, които искат да изградят кариера в технологичната индустрия?

Бих предложила следните насоки, които могат да ви помогнат да се позиционирате за успешна кариера в IT:

  • Непрекъснато се фокусирайте върху ученето и повишаването на квалификацията;
  • Потърсете стажове или позиции на начално ниво в реномирани технологични компании, за да придобиете практически опит;
  • Изградете силна мрежа, като посещавате събития в бранша, присъединявате се към технологични общности и се свързвате с опитни професионалисти;
  • Покажете страстта си към технологиите и иновациите чрез лични проекти, принос към отворения код или съответни сертификати;
  • Възприемете нагласата за растеж и бъдете отворени за поемане на нови предизвикателства и роли, за да напреднете в кариерата си;
  • Бъдете адаптивни и готови да приемате промените;
  • Усъвършенствайте меките умения, като комуникация, работа в екип и решаване на проблеми, тъй като те са също толкова важни в технологичната индустрия;
  • Бъдете готови да положите допълнителни усилия, за да постигнете напредък в проекта, екипа и собственото си професионално развитие.