+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

100-6 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Най-честите грешки по време на техническо интервю за IT специалисти

*Текстът е предоставен от Luxoft

Има няколко често срещани грешки, които кандидатите допускат по време на техническите интервюта за IT специалисти. В желанието ни да бъдем полезни в подготовката за среща с нашите технически лица, които ще проведат Вашето интервю, споделяме с Вас най-честите от тях:

1. Неуспешно демонстриране на технически познания

Кандидатите може да не са в състояние да отговорят на технически въпроси, свързани с изискванията на длъжността, което може да доведе до дисквалифицирането им от позицията.

За да избегнат това, кандидатите трябва да се подготвят добре за интервюто, като проучат технологиите и инструментите, които компанията използва, упражняват се в програмиране и решаване на проблеми и изучават изискванията, посочени в обявата за работа. Не е уместно подаването на документи, за които нямат техническа експертиза.

2. Липса на яснота в комуникацията

Кандидатите може да имат затруднения да предадат ефективно техническите си познания, което може да доведе до объркване и недоразумения по време на интервюто.

За да избегнете това: кандидатите трябва да се упражняват да предават техническите концепции ясно и кратко, като използват прост език, който всеки може да разбере. Сложните изречения да се разделят в по-кратки и да се търси обратна връзка от интервюиращия дали тезата е била поднесена разбираемо.

3. Прекалена самоувереност

Кандидатите могат да изглеждат арогантни или прекалено уверени в своите технически способности, което може да отблъсне мениджърите по наемане на персонал.

За да избегнат това, кандидатите трябва да демонстрират желание да се учат и да бъдат отворени за обратна връзка по време на интервюто. Прекалено честото използване на «аз» и суперлативната самооценка често имат негативен ефект върху представянето.

4. Липса на внимание към детайлите

Кандидатите могат да пренебрегнат важни детайли или да допуснат небрежни грешки, което може да означава липса на внимание към детайлите и да породи опасения относно способността им да изпълняват качествено служебните задължения.

За да избегнат това, кандидатите трябва да отделят време, за да прегледат внимателно работата си и да проверят два пъти отговорите си по време на интервюто. Нужно е да не се подценяват зададените въпроси и да не се прибързва с отговорите, за които се изисква повече време или по-голяма дълбочина на познанията.

Днес те питаме…

Как разбра за Job Board-а на DEV.BG?
Loading ... Loading …
5. Липса на яснота и организираност при решаването на проблеми

Някои кандидати може да се затруднят да формулират ясно и последователно своя мисловен процес и решения. Това може да затрудни интервюиращия да разбере техния подход и да оцени уменията им за решаване на проблеми.

За да избегнат това, кандидатите трябва да се упражняват да разделят сложните проблеми на по-малки, по-управляеми части и да предават мисловния си процес възможно най-ясно. Прилагането на креативност и нестандартни варианти за решение определено би повишило шансовете за успех при кандидатстване.

6. Прекалено разчитане на запаметяването

Някои кандидати могат да се опитат да запомнят решенията на често срещани технически въпроси, вместо да разберат истински основните концепции. Това може да има обратен ефект, ако интервюиращият зададе въпрос, който е малко по-различен или изисква по-задълбочено разбиране на темата.

За да избегнат това, кандидатите трябва да се съсредоточат върху изграждането на силна основа от фундаментални знания и редовно да се упражняват да ги прилагат към реални проблеми. Практическият опит с различни концепции винаги оставя добро впечатление в интервюиращия. Успешната импровизация по обсъждан проблем демонстрира в най-голяма степен подготовката на кандидата.

7. Липса на любопитство и ентусиазъм

Някои кандидати могат да изглеждат незаинтересовани или неангажирани по време на техническите интервюта за IT специалисти. Да не задават допълнителни въпроси, да не изказват предпочитания или да нямат конкретни цели, свързани с дискутираната позиция. Това може да бъде червен флаг за интервюиращите, които търсят кандидати, които са високо мотивирани за работата и желаят да се учат и развиват.

За да избегнат това, кандидатите трябва да демонстрират любопитство и ентусиазъм, като задават обмислени въпроси, проявяват истински интерес към компанията и отрасъла и изтъкват всички лични проекти или преживявания, които показват тяхната страст към технологиите. Добре подготвените и уместно зададени въпроси, които кандидатите биха задали, са индикатор за интерес за развитие и мотивация за работа по темата.

Ако искате да се присъедините към екипа на Луксофт България, разгледайте всички отворени позиции на компанията в Job Board-a на DEV.BG и започнeтe своето ново кариерно пътешествие с най-новите технологии от IT сектора.