Предприемачи в офиса: как IT компании в България насърчават вътрешни продуктови иновации

VMware, Bosch, Sirma Group, и SiteGround споделят иновационни инициативи и практики за насърчаване на предприемаческото мислене на своите служители.