Как IT индустрията променя България към по-добро

Многомилионни инвестиции в образователни инициативи, силен фокус върху развитието на предприемаческия дух в страната, ежедневни благотворителни дейности и разнообразни дарителски кампании.