Какво да очакваме от fintech сектора през 2023 г.? Говорят Klips, Devexperts, SmartIT, Taulia, VSG Bulgaria и Commerzbank Digital Technology Center

В каква посока ще се развива секторът през следващата година и какви възможности за професионална реализация ще предложи?