Мигновените плащания – нова тенденция в развитието на дигиталните банкови услуги

Банката с най-голям брой клиенти въведе услугата blink P2P – междубанкови преводи по мобилен номер.