+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

79+8 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Agile методологията и дигиталната трансформация на банките

*Текстът е предоставен от DSK Bank

В днешния забързан свят намирането на навременни и иновативни решения с цел постигане на конкурентно предимство изисква високо ниво на гъвкавост. Чрез прилагането на Agile принципите компаниите имат възможност да отговорят на нововъзникващите нужди на пазара и клиентите.

За важността на Agile методологията в дигиталната трансформация на банковия сектор говори Калоян Петров, Head of Agile Coaching в Банка ДСК. Благодарение на своя опит в различни индустрии, той отговаря за успешното въвеждане на Agile методите в банката с най-голям брой клиенти в България, както и за изграждането на екип от Scrum Master специалисти.

Каква е ролята на Agile методологията за трансформацията на банките?

Agile трансформацията се свързва с бързото внедряване на продукта на пазара, фокусирайки се върху най-важните за бизнеса и клиентите функционалности, и поетапното му доразвиване. В същото време, нашите Agile екипи са сформирани така, че да разполагат с нужните специалисти и знания, за да бъде завършен продуктът, а получаването на навременна и редовна обратна връзка дава възможност за бързо адаптиране.

Какво отличава Agile методологията от традиционните подходи?
Калоян Петров, Head of Agile Coaching

Традиционните подходи за управление на проекти са базирани на детайлно планиране. За да бъде осъществено успешно, то е нужна предвидимост, опит и знание какво и как трябва да бъде доставено до финалния продукт. Този подход е изключително ефективен при по-кратки проекти с предварителна яснота за изискванията и регулациите. Специфичното за този подход е, че всяка една фаза трябва да бъде завършена, за да стартира нова, и не се препоръчват промени в предварително зададения план.

От друга страна, Agile методологията е най-ефективна за прилагане в комплексна среда, изпълнена с много неизвестни. При такива обстоятелства е трудно да бъде направен детайлен план, тъй като се очакват много промени. Agile рамките (Scrum, Kanban, HR и др.) предоставят адаптивен подход за решаване на комплексни проекти и проблеми. Благодарение на интерактивния подход и кратките спринтове, в които се доставя работеща функционалност, екипите имат възможност да се синронизират вътрешно и да получават регулярна обратна връзка от заинтересованите страни. Промени в първоначалните изисквания са добре приети по всяко време на проекта.

В кои направления могат да се приложат Agile методите?

Във всеки един от отделите на банката може да бъде използван Agile, не само като методология, но и като начин на мислене. За да се достигне успешно до бизнес Agility, то трябва да обваща цялата организация, а не да е лимитирано само до софтуерните екипи. Успешното взаимодействие между отделните звена на банката е изключително важно и изисква гъвкавост, кооперативност и отдаденост към общите цели и мисия на компанията.

Днес те питаме…

Каква е основната причина да си търсиш нова работа?
Loading ... Loading …

В Банка ДСК имаме добрия пример на отдел, различен от софтуерните, прилагащ Agile методологиите, а именно – правният. Преди няколко месеца се свързаха с нас, за да проведем обучение и консултация на екипа. Останахме приятно изненадани от знанията и разбиранията на колегите юристи. Те са направили успешна имплементация на рамката Kanban, чрез която са организирали текущите си задачи и са осигурили прозрачност за всички юристи, независимо от географската им локация.

Чрез HR отдела на Банка ДСК провеждаме организирани обучения на всеки два месеца за различни бизнес отдели от организацията. По този начин работим за разпространяването на знанията и успехите на вече практикуващите отдели и ги консултираме при нужда.

Разкажи ни повече за сертификационната програма за Scrum Master-ите и Product Owner-ите в Банка ДСК?

За колегите, заемащи позициите Product Owner и Scrum Master, имаме изградена едногодишна програма за обучения и сертификации, както и множество уъркшопи, целящи усвояването на практическо приложение на различни техники и похвати. През последните месеци сме съсредоточени в създаването на добри практики в работата на Product Owner специалистите. За целта си партнираме с Leanify, чиято програма обхваща създаване на Roadmap, Story writing, Story maping и Story Splitting. До края на годината очакваме сертифицирането на всеки един от Scrum Master колегите с PSM2, а Product Owner-ите с PSPO.

Кой е проектът, с който се гордееш най-много?

Най-много се гордея с трейнинг програмата за обучения и практически упражнения, която вече излиза и от рамките на екипите, работещи по дигитализацията на Банка ДСК. Интересът към иновативните подходи на Agile е от всички звена на организацията.

Започнахме с екипите, разработващи софтуерните продукти на организацията, и следващата логична стъпка бе и да разширим обучителната програма и с колеги от бизнеса, правния и Project мениджмънт отделите на банката.

Част от портфолиото, което предоставяме като обучения, разглежда Agile подходите на работа, рамките Scrum и Kanban, Lego Serious Play, даване и получаване на обратна връзка и други. В обучителните методи, които използваме, залагаме и на геймификацията като метод за получаване на практически опит в една безопасна среда, кактo и учене чрез практика “Learning by Doing”.