Dopamine, част от Evolution, ви кани да се включите в безплатен Scala Bootcamp

Всички с интерес към функционалното програмиране и Scala могат да изпратят своите заявления за участие в безплатната международна програма Bootcamp [Scala].