QA като възможност за кариерна промяна: истински истории на хора, които поеха по нов професионален път

QA е една от най-гъвкавите области за преминаване към други IT професии или за преквалификация.