Полезни термини, свързани с класовете в Java програмирането

Представяме ви някои от основните понятия, които биха били от полза на всеки начинаещ програмист.