Основни термини в бизнес анализа и тяхното приложение

Какво включва работата на бизнес анализаторите и кои са основните термини, които използват те в ежедневната си дейност? Ще разгледаме основните понятия, както и каква е тяхната роля