Kami Holtz от Coherent Solutions: Успешната комуникация с партньорите изгражда най-добрите технологични решения

Coherent Solutions, американската компания за консултантски услуги и разработване на софтуерни продукти, достигна ръст от 30% през 2020 и не спира да гледа към експанзия в посока Западна Европа.