Coherent Solutions: Проектите и добрите практики в Java департамента на компания с 20+ години на пазара

Coherent Solutions работи по многобройни проекти с различен мащаб – от цялостно конципиране и разработване на технологичния продукт на стартъпи, до стратегическо консултиране и имплементация на стратегии за дигитална трансформация в корпорации.