Front-End отделът на Coherent Solutions и основата на добрите клиентски решения

Срещаме се с Николай Даскалов, ръководител на Front-end екипа, Михаил Атанасов, Front-End developer, и Наси Атанасов, Full-stack developer в Coherent Solutions, които ще ни разкрият какво е да бъдеш част от компанията.