Oт корпоративни стартъпи до лични ментори: Как Coherent Solutions се грижи за израстването на служителите си

В края на януари след шестмесечна работа по проекта, Ангел Тодоров, печели първо място в Innovation Sandbox, вътрешния инкубатор на американската софтуерна компания Coherent Solutions.