+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

112-40 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Какво е ,,разследващ анализ“, прилаган в криминалистиката?

© Текстът е предоставен от Cognyte

Разследващият анализ, насочен към престъпни дейности, известен още като криминално профилиране, е техника, използвана от органите на правоприлагането, за идентифициране на характеристиките на неизвестен престъпник въз основа на данните, събрани по време на разследването, както и на доказателствата, оставени на местопрестъплението. Техниката се използва от 19-ти век, но придобива популярност през 1970-те години, след като Отделът за поведенчески анализ (BSU) към ФБР започва да я използва за разрешаване на особено тежки случаи.

Според данни на ФБР разследващия анализ в криминалистиката е помогнал за разрешаването на повече от 6 000 случая от момента на въвеждането си. Разследващият анализ в криминалистиката е също така популяризиран във филми и телевизионни предавания. Такива са „Мълчанието на агнетата“ и „Ловецът на умове“.

В тази статия ще разгледаме какво представлява този метод, как се прилага в криминалистиката и как може да бъде подобрен чрез използването на нови технологични възможности.

Какво представлява разследващият анализ в криминалистиката?

Основната цел на криминалния разследващ анализ е да предостави психологическа и поведенческа оценка на престъпника чрез извличане на заключения от доказателствата на местопрестъпленията и наблюдаваните модели в техните престъпни действия. Този метод включва организиране и анализиране на данни, което помага на разследващите в случаите на серийни престъпления, където се появяват определени модели в няколко инцидента. Също така помага да се създаде списък с потенциални заподозрени, базиран на открити модели и доказателства по време на разследването.

Практикуващите могат да използват различни методи и терминологии, но имат обща цел – да анализират данните, за да съставят профил на неизвестния престъпник.

Маркерите, които характеризират профила на престъпника могат да включват:

 • Антисоциални черти на личността
 • Психопатологии
 • Поведенчески модели
 • Демографски променливи: възраст, географско местоположение, семейно положение и др.
Днес те питаме…

Каква е основната причина да си търсиш нова работа?
Loading ... Loading …
Необходимостта от разследващ анализ в криминалистиката

Разследващият анализ в криминалистиката е от съществено значение за разрешаването на много престъпления, особено при особено сложни или трудни за разрешаване случаи. Без помощта на такъв анализ разследванията биха били по-ниско ефективни и изискващи повече ресурси. Освен това усилията за проследяване на следи биха били разпилени и хаотични. Отсъствието на систематичен подход и липсата на оценка на поведенческите белези обикновено водят до продължителен и усложнен процес на разследването. Правоприлагащите органи се борят с множество потенциални следи, без да разполагат с целенасочени систематизирани прозрения, които разследващия анализ би могъл да им предостави.

Процесът на криминалния разследващ анализ

Разследващ анализ, прилаган в криминалистиката, е от ключово значение през различните фази в процеса на наказателното правосъдие – разследване, задържане и съдебно разследване.

По време на първата фаза – тази на разследването, криминалистите анализират всички налични данни, за да открият модели или връзки между жертвите или между отделни случаи на престъпления. Целта е да предскажат личностните черти и поведението на неизвестните престъпници, с което да формулират стратегии за задържане.

През фазата на задържане, профилирането е от съществено значение за предсказване на местоположения, както за и предвиждане на реакциите на неидентифицирани серийни престъпници при арестуване.

През фазата на съдебното разследване, разследващите криминалисти влизат в ролята на експертни свидетели в съда. Те използват систематизираните данни и улики за установяване на връзки между престъпленията и свързване на предполагаемите престъпници с поредица от престъпления.

Главните елементи на разследващия анализ в криминалистиката включват:

 • Изучаване на психологията на жертвите на насилие – Изследване на характеристиките на жертвите, с което да се разкрият потенциални връзки с престъпника и да се открият видими модели или връзки при избора на жертви;
 • Географско профилиране – Анализиране на местопрестъпленията,  за да се разкрият потенциални модели, подпомагане на по-целенасочен подход в разследването;
 • Времеви анализ:  Разглеждане престъпленията от гледна точка на времевите аспекти. Целта е да се открият възможни повтарящи се модели или стъпки в поведението на престъпника.
 • Характеристики на престъпника: Съставяне на подробен профил, който включва демографска информация, потенциални мотиви и други характеристики, които могат да помогнат за идентификацията на потенциални заподозрени;
 • Преглед на местопрестъпленията: Анализ на престъпния сценарий с цел откриване на модели, методи на изпълнение и уникални характеристики, които могат да предоставят ценни прозрения за поведението на престъпника;
 • Поведенческо профилиране: Създаване на комплексен профил на предполагаемия престъпник чрез анализ на поведенчески черти и психологически характеристики. Търси се също потенциалната мотивация за извършване на злодеянието, чрез изводи и заключения от наличните данни и детайлите от местопрестъплението;

Explore more

Виж
New Relic обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
Cucumber обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
SAFe обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Виж
Redis обявите
Събрани на едно място
Right Arrow
Как може използването на разследващ анализ да подобри и ускори разследването в криминалистиката?

Решенията, които разследващият анализ предлага, са важни инструменти, които могат да съдействат на разследващите да ускорят анализирането на криминалните случаи. Помагат им да открият прозрения, които биха били трудни да се постигнат чрез подхода на обикновен анализ. Те позволяват на криминалистите и разследващите да обработват и анализират големи обеми данни от различни източници. Така те формират резултати и извличат полезни изводи, които да бъдат използвани в разследванията.

 Два конкретни примери, които могат да помогнат на разследващите:

 • Обработването и съпоставянето на данни позволява на организациите да събират различни и отделни набори от данни, да ги агрегират в един общ „басейн“и да ги наредят в еднотипен формат, който е лесно достъпен и разбираем. Това позволява на разследващите да анализират данни от голямо разнообразие както от структурирани, така и от неструктурирани източници на данни, включително криминални регистри, полицейски доклади, социални мрежи и видео материали, в един обединен изглед.
 • Анализът на времеви линии, визуалният анализ на връзки и използването на геопространствени карти като инструменти за визуализация могат да бъдат от полза за разследващите в разкриването на взаимосвързаности и модели от наличните доказателства, които иначе биха били трудни за откриване.
Ситуации, в които разследващият анализ може да бъде от полза при криминалните разследвания:

Криминалният разследващ анализ се базира на анализа на данните от разследването с цел извличане на заключения за извършителя на престъплението. Решенията за разследваща аналитика могат да бъдат полезни за ускоряване на процеса на криминалния анализ чрез:

 • Откриване на скрити връзки и взаимосвързаности между различни жертви в рамките на даден случай или разследване с помощта на визуален анализ на връзките, анализ на времевата линия и анализ на геопространствените данни.
 •  Откриване на сходни инциденти или престъпления в други юрисдикции, които може да са свързани с разследването, чрез обработка и корелация на различни източници, което улеснява анализа на данните от други юрисдикции и агенции.
 • Съкращаване на списъка със заподозрени, като помага за определяне на кои заподозрени трябва да се проведе разследване. Тези инструменти могат да помогнат за установяване дали заподозреният е свързан с времето, мястото и хората, участващи в престъплението.

След като е бил идентифициран заподозреният или има няколко заподозрени лица, разследващият анализ може да допринесе за по-нататъшното разследване, включително и дали заподозреният работи с един или повече съучастници. В разследването се разглеждат и анализират всички техни „стъпки“, финансови транзакции, както и с кого комуникират. Възможно е да бъде уловено и анализирано всякакво подозрително поведение.

Натиснете тук, за да научите повече за това как правоприлагащите органи могат да използват разследващия анализ, за да ускорят разследванията, които водят.