„Когато хората в екипа си помагат, продуктът, който излиза в резултат от труда им, е наистина добър.“