Какъв ще бъде IT пазарът на труда в България след 10 години

Ще предлага ли България по-високи заплати и по-интересни продукти? Ще се появяват ли все повече продуктови компании? Възможно ли е да се превърнем в най-успешния център за иновации и развитие в Централна и Източна Европа?