Грижата за хората и околната среда е част от наша мисия

Нашите социални инициативи са фокусирани върху подкрепата на най-уязвимите групи на нашата общност и върху справянето с предизвикателствата, пред които е изправена нашата планета.