+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

75+27 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

Екипната работа в Amdaris през погледа на инженерите

*Текстът е предоставен от Amdaris

Макар и основан преди само няколко месеца, българският развоен център на Amdaris черпи от доказания във времето опит на компанията да изгражда успешни функционални екипи и да доставя на своите клиенти качествени услуги на световно ниво.

Днес ще попитаме инженери с различен професионален опит по какъв начин техните очаквания и възможности намират успешно приложение в работния процес.

Здравей, Захари, ти си младши разработчик, който тъкмо започва своята кариера на софтуерен инженер. Как работата в Amdaris подпомага твоето развитие като специалист?
Захари Ваклинов, младши софтуерен инженер в Amdaris

Както с всяко ново начинание, първоначално бях притеснен и си задавах много въпроси. За щастие, попаднах в среда, която още от първия ден ми доказа, че няма защо да се притеснявам. Бих казал, че подходът към младшите инженери е много адекватен. Няма нереалистични очаквания към теб, а точно обратното – в рамките на екипа се забелязва много правилно разпределение на заданията според тяхната сложност и приоритет. Подкрепата от страна на техническите лийдове е своевременна и непринудена; нито веднъж не са ме карали да се чувствам некомфортно заради незнание или погрешна преценка. Дискутира се всичко в детайли и се аргументира всяко едно решение. Много важно за мен беше да мога да черпя от опита на по-старшите разработчици и бих казал, че това е максимално улеснено и е част от културата на Amdaris.

В компанията се обръща много голямо внимание на обучението на инженерите, особено на по-младшите кадри. Имаме менторска програма, в която всеки може да участва, като разполага със свободата да избере кой от опитните инженери да му бъде ментор.

Ползваме също вътрешна система за обучение и квалификация, в която могат да бъдат открити материали от реални проекти, а ежеседмично имаме фирмени презентации на много интересни теми в рамките на технологичните гилдии, в които участват служителите. Ще спомена и нещо, което вярвам, че в днешни дни трябва да се счита за норма, а не за екстра – достъпа до всевъзможни външни курсове и сертификационни изпити.

Мога спокойно да кажа, че попаднах в среда, която предоставя всичко нужно за изграждането на един добър специалист, какъвто аз искам да стана. Естествено, средата не е всичко, нужни са и лична мотивация, систематизирано обучение и добър личен пример. За щастие, това са основни изисквания към всеки служител в Amdaris и се е превърнало в неразделна част от културата ни.

Мартин, ти имаш много и разнообразен опит, който си натрупал в няколко компании. Какво е да си старши инженер в Amdaris?
Мартин Митев, старши софтуерен инженер в Amdaris

В Amdaris успях да намеря правилната комбинация от работни условия и фирмена култура. Чувствам се удовлетворен не само заради индивидуалния ми принос за напредъка на проекта, по който работя, но и заради възможността да предавам знание и да помагам. В компанията много се цени експертното познание и качеството на извършената работа, затова придобиването на нови умения е част от изискванията към служителите.

Като по-опитен инженер аз нося отговорност за идеалното техническо изпълнение на проекта, по който работим. От мен се очаква да бъда модел за подражание за по-младите разработчици и да ги менторирам и водя през океана от технологии.

Аз съм ментор и лектор в стажантската програма, което ми помогна да открия в себе си нови умения, които да развивам. Така смело пристъпвам към това да се превърна в по-завършен консултант, който умее на достъпен език да предава идеи на всякаква аудитория.

Участвам в изграждането на съдържание за вътрешната ни система за обучение. Това е уникална система с много практически примери и знание, трупано с години и изпитано в реални проекти.
Ежеседмично имаме няколко технологични презентации в гилдиите, в които членувам, които са много активен канал не само за споделяне на знание, но и за бързо намиране на решения на технологични предизвикателства, каквито срещаме в изобилие.

Не на последно място, фактът, че Amdaris по правило работи за големи корпоративни клиенти, гарантира, че проектите ни са предизвикателни и с голям мащаб на въздействие върху бизнеса.

Днес те питаме…

Каква е основната причина да си търсиш нова работа?
Loading ... Loading …
Венислав, ти си QA в Amdaris, как би обобщил ролята си и как твоят труд допринася за екипните резултати?
Венислав Здравков, QA инженер в Amdaris

Като QA моята задача е да валидирам качеството на крайния резултат от работата на разработчиците, но не само. В рамките на екипа аз имам крайната дума дали една функционалност е готова за представяне на клиента или не. В Amdaris много държим на качествения краен резултат и всякo едно решение бива подлагано на постоянен одит, като безпроблемното изпълнение на всички видове тестове е само един от нужните за одита параметри.

Средата ми позволи много бързо да приема този подход на постоянен контрол на качеството, защото на практика точно това осмисля моя труд. Мисля, че попаднах на място, което ми позволява да разгърна инженерните си умения в пълен мащаб. Тук ми гласуват доверието сам да избирам подхода и инструментите за решаване на проблемите, с които се сблъсквам. Ценя много тази свобода и тя подпомага моето бързо израстване като специалист.

Участвам активно в дискусии за обмяна на опит в рамките на QA гилдията. Изградената култура на споделяне на опит и знание между екипи, които не само работят по различни проекти, но и са съставени от инженери от различни държави, е нещо, което много ми харесва, разширява кръгозора ми и ми позволява да не се чувствам тясно обвързан само и единствено с моя проект. Благодарение на QA гилдията, както и на останалите опитни колеги, човек никога не е сам и има на кого да разчита като зацикли над някакъв проблем.

Габи, какви подходи за формиране и ръководене на екипи и проекти използвате в Amdaris?
Габриела Нисторова, старши ръководител IT проекти в Amdaris

Amdaris работи с корпоративни клиенти по доста мащабни проекти. Подобен тип работа изисква много силна експертиза в широк набор от технологии, които се използват в рамките на един проект. За да можем да посрещнем подобни изисквания, сформирането на правилен екип е от критична важност. Нужен е своевременен анализ на бизнеса и технологичните изисквания, на който базираме нашите решения за формирането на екипите и вида и разпределението на специалистите в тях.

Използваме agile методологии в управлението на проектите, като моята роля е да гарантирам спокойната работа на колегите, разрешавайки своевременно всякакъв вид предизвикателства в работния процес и в комуникацията с клиента.

Инженерите работят и носят отговорност за конкретни части от решенията, като също се стремят да припокриват с технологични познания и останалите части. Заданията се разпределят с оглед опита и желанието на инженерите, като така постигаме добър баланс между индивидуалните възможности и стреса от неясното. Вярвам, че с правилна доза предизвикателство и достатъчно време, отделено за разрешаването му, специалистите постигат по-добри резултати и се чувстват щастливи.

Много компании залагат на допълнителни придобивки, които нямат пряко въздействие върху работата, но пък са нужни за отдиха и сплотяването на екипите. Какви придобивки предлага Amdaris?

Разбира се, имаме зони за отдих и всякакъв бордови игри, Playstation и други. Организираме регулярни събития в офиса, тийм билдинги, командировки и участия в различни събития – все неща, които дори не коментираме, защото смятаме, че са нещо нормално. Тези неща са страхотен бонус, но в никакъв случай не са основното, заради което избираме Amdaris за нашето работно място. В крайна сметка всеки специалист търси среда, в която да е оценен като такъв, среда, която да му предоставя възможности за развитие и успехи, среда, която да осмисля труда, който влага. Ние в Amdaris се целим да постигнем точно това с правилно формирани работна култура, процеси и възможности, съчетани с балансирана натовареност на работния ден.