Що е то Accessibility QA Specialist и как в AIOPSGROUP, a valantic company, предлагат професионални решения, чрез изграден екип от незрящи QA

В началото на 2024г. компанията създаде екип от незрящи Accessibility QA специалисти и по настоящем предлага одити на сайтове, извършвани от незрящи.