„Всеки намира нещо за себе си“: А1 и социалните придобивки от най-висок ранг

В А1 обичат да мислят за социалните придобивки не като статичен пакет, а като дългосрочна визия за подкрепа, която се променя с духа на времето.