За ефекта от кризата върху IT Recruitment бизнеса: Разговор с Вера Шидерова от IT PROvocator