Денис Юхно, DataArt: „Продължаваме да наемаме софтуерни специалисти, въпреки кризисната ситуация“