Александра Мечкова, Telerik Academy: Успехът на нашите курсисти и на бизнеса са доказателство за резултата от нашата работа