SAP: Insights from the software world

Експерти от развойния център на SAP в София споделят своите виждания във връзка с водещи тенденции от софтуерния свят. Вижте практически примери, които се базират на години опит и изследователска дейност.

Що е то CloudOps инженер?


Концепцията за облачните услуги не е нова, но все по-голямото ѝ навлизане в корпоративния свят налага по-различен подход към традиционните методи за опериране.

повече информация
Share This