Теодор Огнянов дълги години е developer, участвал в анализа, разработването, внедряването и поддръжката на големи системи и решения в разнообразни сектори – от производство на обувки през оръжия до космически кораби, а в момента е Local Product Owner в Dreamix по проект за авиокомпания за частни полети и се грижи за приоритизиране на задачите, следене за спазване на процесите и релийзите. С него си поговорихме за това как един разработчик поема по пътя на мениджмънта на проекти и четирите неща, които ще научите от него на събитието Когато целта е AGILE, но SCRUM не е достатъчен.

Как започна да се занимаваш с ръководене на проекти?

Стана спонтанно и плавно. Първо бях програмист, който ходи при клиенти и се занимава с внедряване на системата. От разговорите с клиентите се започна със събиране на функционални изисквания, оформянето им като задания, следене на изпълнението, следене на внедряването и така се завъртя колелото на навлизането ми в тази роля. След това клиентът предложи да стана Local Product Owner по проектите, които изпълняваме за него и така стигаме до настоящата ми позиция

Кой е най-интересният аспект от работата ти?

Работата с крайните потребители, виждане на тяхната гледна точка, начина им на работа и как твоят продукт им помага в ежедневието. Също така да видя продукт, по който съм работил и давал идеи, разработен и влязъл в употреба е огромна радост за мен.

Кой е най-предизвикателният проект, който си ръководил и как го разреши?

Работил съм по много и все интересни проекти. Текущият ми проект например е за една от най-големите авиокомпанни за частни полети. Има много предизвикателства в него, защото управлението на авио бизнесът е много различен от гледната точка на диспечера, човека, който разговаря с клиентите, този, който прави летателния план и доскорошната ми гледна точка на пътник на място 14А. Бях много впечатлен да видя процеса, по който действа машината за уговаряне на полети, как се вземат разрешителни, самия полет и след това осчетоводяването му към клиенти и разплащането с наземните структури.

Други интересни проекти, по които съм работил са били производство на кабелни канали за един от най-големите световни производители, които в стремежа си да направят пълно управление на процеса внедриха най-новите технологии и имах шанс да работя в света на IoT. В производството на автомати и всякакви други оръжия сбъднах детската си мечта да видя как от много метални и дървени части се получава едно стрелящо перфектно оръжие, в минната индустрия видях как от багер с лопата колкото малка къща излиза слитък злато и мед. Да чуеш как директор на завод за космически кораби идва при теб и ти казва „това е едно най-обикновено машиностроително предприятие“ е също сред сериозните ми опити в живота.

Ще споделиш ли трите най-важни неща, които ИТ обществото може да научи от темата на предстоящата ти презентация?

  • Какво печелим от използването на процеси в работата си?
  • Как да вземем максимума от AGILE?
  • Защо няма универсален процес?
  • Бонус знание: Пингвините имат ли колене?

Какво би посъветвал всички, които сега започват да се занимават с ръководене на проекти?

Започнете с четенето на качествени книги по въпроса, разширете кръгозора си от техническа към бизнес гледна точка, задавайте въпроси. Винаги помнете, че колкото и да са формализирани отношенията с вашите партньори, то винаги се свеждат до отношения между хора. Срещу вас винаги стои човек, който не е по-различен от вас в ежедневието си.


Стани част от потребителската група IT Project Management. Абонирай се и ще ти изпращаме информация за всичко, което предстои в групата.

Визия: Личен архив

Прочети още:
„Вдъхновява ме да помагам на хората да оптимизират процесите си на работа и по-лесно да постигат целите си” – Велислав Иванов, Project Manager
Марта Дронева: „Откритата комуникация и усмивката правят чудеса“

Share This