Кога
декември 16, 2020 @ 7:30 pm – 8:40 pm
2020-12-16T19:30:00+02:00
2020-12-16T20:40:00+02:00

Това събитие ще се проведе онлайн. Регистриралите се потребители ще получат линк за достъп непосредствено преди започване на събитието!

Това събитие е част от потребителската група C, C++.

ПРОГРАМА:
>>> Разглеждат се проблемите в C/C++, възпрепятстващи скалируемата компилация;
>>> Дава се кратко описание на подходи, подобряващи текущото положение;
>>> Дава се въведение в синтаксиса и семантиката на C++ Modules в C++20;
>>> Показва се рализационните стратегии в clang и gcc;
>>> Разглежда се подходи за плавно преминаване към C++ Modules;
>>> Описва се жизнения цикъл на предложение за промяни и процеса по тяхната стандартизация;

>>>  Q&A част.

ЗА ЛЕКТОРА: Васил Василев
>>> Д-р Васил Василев е изследовател в областта на софтуерното инженерство към Princeton University. Основните му научни интереси са в областта на езиците за програмиране и системите за обработка на големи количества от данни, където са и основните му постижения.
>>> През последните 10 години работи над усъвършенстването на специализирания софтуерен пакет за обработка на екзабайти от научни данни на име ROOT. Софтуерният пакет е в основата на анализа на данни в областта на експерименталната физика, като има съществена роля в откриването на бозона на Хигс от големия андронен колайдер (LHC) и на голямата кухина в Хеопсовата пирамида. Системата се използва също в медицинската радиология и финансите.
>>> Д-р Василев създава интерактивен C++ интерпретатор, Cling, който способства за обработката на научните данни в ROOT. Интерпретаторът е основна част от софтуерните инструменти на експерименталната програма на LHC и е част от софтуера, използван при откриването на гравитационните вълни от експеримента LIGO. За последните 5 години разработката спомага за анализирането на 1 EB физични данни, служещи за основа на публикуването на над 1000 научни публикации в различни научни списания и конференции като Nature, Physics Letters и Physical Review Letters. ROOT и Cling се използват от около 10000 учени върху между 0.5 и 1 милион процесори ядра и ще са част от експерименталната програма на LHC през следващите 10 години.
>>> Васил активно работи за затвърждаване на високото технологично ниво на България пред международната общност. Ръководител е на българската делегация към стандартизационния комитет на C++ (ISO JTC1/SC22/WG21), като допринася както за изграждането на българското участие, така и с редица предложения за подобряване на езика. Организатор е на конференции, рецензент и участник в различни програмни комитети. Ментор на български и международни студенти, част от които заемат позиции във водещи академични и неакадемични институции като MIT, Google, Apple, Facebook и Amazon. Работил е за CERN, Швейцария и като консултант към FermiLab, Чикаго, САЩ по проекти на Intel и NSF. Получава докторска степен в Пловдивския Университет “Паисий Хилендарски” (р-л доц. А. Пенев, проф. Ст. Стоянов). Роден е в Карлово.

С ПОДКРЕПАТА НА: Milestone Systems
Milestone Systems е сред световните лидери на пазара на софтуер за видео наблюдение (VMS) и има за цел да помогне на света да „вижда“.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ:
Събитието е безплатно, но със задължителна предварителна регистрация:

ПОТРЕБИТЕЛСКА ГРУПА: C, C++
Събитието е част от потребителската група за C, C++. Всеки месец организираме събития на тема свързана с C, C++. За да не изпускате интересна информация по темата – абонирайте се.

ОРГАНИЗАТОР: DEV.BG
Online събитие. Регистриралите се потребители ще получат линк за достъп малко преди събитието
КОГА: 16.12.2020 г. от 19:30 ч.

Очакваме ви!