Кога
май 15, 2017 @ 7:30 pm – 9:00 pm
2017-05-15T19:30:00+03:00
2017-05-15T21:00:00+03:00
Къде
Betahaus Sofia
ул. "Крум Попов" 58

Това събитие е част от потребителската група Machine Learning:

ПРОГРАМА:
>>> Откъде идва мотивацията за автоматичен анализ на медицински документи:
– значително количество дигитални данни се събират за отчетност в клиники и болници;
– създават се дигитални ресурси, описващи подобласти в медицината, които могат да подпомогнат обработката на естествен език;
– в световен мащаб се налага практиката за преизползване на медицински документи като ценен източник на информация.

>>> Практически приложения с машинно самообучение:
– как да структурираме написаните в свободен текст симптоми, заболявания, лечение, рискови фактори;
– как да разпознаем събития в медицинския текст и времевите им рамки;
– как да създадем езикови ресурси – напр. онтологии;
– как да преведем епикриза от формален медицински изказ на неформален/разговорен език;
– как създадохме автоматично диабетния регистър в България.

>>> Предизвикателства:
– да адаптираме моделите за документи от нови източници;
– да търсим зависимости между структурираните данни от медицински документи;
– можем ли да приложим многоезични подходи върху медицински данни;
– етични въпроси.

ЛЕКТОР: Ивелина Николова

>>> Свързва интереса към компютърните науки и езиците като започва работа в областта на обработка на естествен език в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН.
>>> По време на докторантурата си се ориентира към биомедицинските текстове, заради практичната приложимост и значимост на резултатите.
>>> Интересите й са в областта на извличането на информация и семантичните технологии.
>>> Нейна статия, свързана с автоматично разпознаване на потенциални диабетно-болни пациенти е отличена като най-добра статия с награда на конференцията AIMSA 2014.
>>> В компанията Онтотекст Ивелина е свързана с проекти за извличане на именовани обекти и връзки между тях от документи в новинарския, финансовия, медицинския домейн, както и от текстове в културното наследство. Най-новото й предизвикателство са колекции от Холокоста.
>>> От скоро Ивелина ръководи екипа, който подготвя обученията за основните технологии и продукти на компанията.
>>> Ивелина е в преподавателския екип на курс по Обработка на естествен език за магистри във ФМИ, СУ.
>>> На всеки две години Ивелина е основен организатор на конференцията Съвременни постижения в областта на обработка на естествения език – RANLP (http://lml.bas.bg/ranlp2017).

С ПОДКРЕПАТА НА: HyperScience
HyperScience brings AI to the office. Through ML solutions we help various enterprises and government institutions to automate the hectic back office work.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ:
Събитието е безплатно, но със задължителна предварителна регистрация:

Местата за събитието са изчерпани.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ГРУПА: Machine Learning

Събитието е част от потребителската група за Machine Learning. Всеки месец организираме събития на тема свързана с Machine Learning. За да не изпускате интересна информация по темата – абонирайте се:

ОРГАНИЗАТОР: DEV.BG

КЪДЕ: betahaus Sofia, ул. „Крум Попов“ 58

Очакваме ви!