това е тестово събитие на DEV>BG

 

За да се тества нещо