Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: Целта на курса е да даде базови практически познания и правилна психологическа нагласа за започване на работа като junior test engineer. Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Дата: 22 август 2016 г.

Продължителност на курса: 2 месеца

Програма:

Занятие 1 – Представяне на курса. Въведение в Софтуерното Тестване.

Занятие 2 – Защо тестваме?

Занятие 3 – Тест скриптове и Тест сетове.

Занятие 4 – Упражнения с тест мениджмънт системи (TestLink) и писане на тестови случаи (test cases)

Занятие 5 – Етапи в разработката на софтуер

Занятие 6 – Етапи на софтуерното тестване.

Занятие 7 – Типове тестване.

Занятие 8 – Подготовка за тестване. Тестови техники.

Занятие 9 – Тестови техники. Упражнения.

Занятие 10 – Менажиране на дефекти. Тест.

Занятие 11 – Тестване на нови функционалности. Тестване на стари функционалности за регресионни проблеми.

Занятие 12 – Упражнение със система за управление и разработка на софтуерни проекти и проследяване на дефекти.

Занятие 13 – Въведение в SQL.

Занятие 14 – Въведение в XML и HTML.

Занятие 15 – Протоколи. Уеб услуги (Web services). Тестване на уеб услуги.

Занятие 16 –Тестване на софтуерен проект. Тест

Занятие 17 – Performance testing. Load testing. Основни метрики. Упражнение с JMeter.

Занятие 18 – Въведение в автоматизираното тестване

Занятие 19 – Как да си намерим работа. Подготовка за интервюта.

Занятие 20 – Финален тест.

Организатор: SoftAcad

Ниво на обучението: Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване.

Локация: гр. София

Цена: Цената на курса (в град София) е 600 лв. и се заплаща в началото на курса.

Продължителност на курса: 2 месеца

За повече информация: тук

 

Share This