Една от популярните професии в ИТ браншът в България е професията Project Manager (ръководител на ИТ проекти).

Какво представлява работата на ИТ project manager-а?

Най-общо ръководителите на ИТ проекти ръководят цялостния процес по изграждането на даден софтуер. Това включва управлението на хора и ресурси, комуникация с клиенти, мотивиране на служителите, изясняване на функционалната спецификация и др. В различните софтуерни фирми project manager-ите изпълняват различни задължения и се сблъскват с различни предизвикателства. Така например в някои фирми ръководителите на ИТ екипи управляват само процеса и комуникацията с клиентите, докато самото управление на персонала е поверено на старши програмисти. Вариациите могат да бъдат доста различни, друг пример може да е, че в някои фирми ръководителите на ИТ проекти управляват предимно програмистите и тест специалистите, докато има отделна позиция „анализатор на бизнес изисквания“.

Какъв опит трябва да имаме за да започнем работа на подобна позиция?

В зависимост от конкретната позиция изискванията се менят, но най–често се изисква кандидатите за тази позиция да притежават комбинация от следните качества:

• отлични комуникационни умения
• познаване на ИТ процеси, методологии за управление на ИТ проекти
• умения за управление работа и управление на екип
• умения за справяне с проблеми и управление на времето
• умения за работа под напрежение
• често има изисквания за перфектен английски език
• голямо предимство е познаване на ИТ технологиите

Какво образование е нужно?

В България няма специализирано образование за ръководителите на софтуерни проекти. Има специалности в университетите като „бизнес информатика“ или други подобни специалности, които дават смесица между ИТ познания и познания за бизнес нуждите на клиентите и знания за управления на ресурси. Но все още най–много от наетите специалисти в индустрията са кадри с техническо образование или технически опит.

Какъв предишен опит е нужен?

Често в ИТ средите в България можем да видим програмисти с няколко години опит, които се пробват да започнат работа като ръководители на софтуерни проекти. Но истината е, че уменията нужни за ръководене на екипи и процеси са доста по–различни от уменията нужни за програмиране или тестване на софтуер. Някои от програмистите имат уменията за ръководители и имат нужда само да развият тези умения. А богатия технически опит е наистина много ценен. Но има и много кадри, които още в университета осъзнават, че искат да работят повече като координират хора, ресурси и да работят по–близо с клиентите, отколкото да програмират или тестват софтуер. За това има и много студенти, които директно започват стаж като ръководител на софтуерни проекти. Такива стажове са по–редки и често някои кадри започват подобни професии, като „анализатор на бизнес изисквания“ докато натрупат опит и след това израстват в ръководители на ИТ проекти.

Кандидатстване за позиция „Project manager“

Ако смятате да търсите работа или кандидатствате за позиция на ръководител, то трябва задължително да проучите добре какво точно дадена ИТ фирма търси. И не забравяйте да се подгответе добре за интервюто.

Share This