Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание:

Курс по разработка на уеб сайтове с PHP и MYSQL, който цели да запознае курсистите с всички необходими технологии за създаване на динамичен уеб сайт. Разделен е на две основни части – първата част, в която се изучават подробно HTML, CSS, JavaScript и езикът PHP и втората част, в коятп се разглеждат бази данни като MySQL. По време на курса ще се разработват курсови проекти, където да се приложат получените знания.

Програма:

 1. HTML и XHTML
  -HTML basics;
  -HTML Forms;
  -HTML templates;
 1. CSS/XHTML
  -CSS basics;
  -Cascading и Positioning;
  -XML, XTHML;
 1. PHP
  -Introduction PHP;
  -Loops;
  -Arrays;
  -Variables и templating;
 1. Advanced PHP
  -Functions;
  -Error reporting;
  -Files;
 1. Relational Data Base Management Systems (RDBMS)
  – RDBMS и MySQL като RDBMS;
  -Data Definition Language (DDL);
  -Data Manupulation Language (DML);
  -Structured Query Language (SQL);
  -Ralational Database Model;
  -Indexes;
  -PHP wrapper за MySQL;
 1. Object Oriented Programming with PHP
  -Класове и обекти;
  -Inheritance
  -Polymorphism;
  -Exceptions, Pagination;
  -OOP, Abstraction, Entities & Collections;
 1. Javascript

 

Организатори: Softacat – академия, предлагаща обучения по софтуерни технологии, които отговарят на нуждите на IT сферата в България.

Ниво на курса: Курсът е подходящ за хора, които нямат опит в тази област, както и за тези, които искат да разширят познанията си в някоя от технологиите за web development. Предишен опит в програмирането и разработката на уеб сайтове би бил предимство, но не е задължителен.

Дата на започване: 9 май 2016 г.

Цена: 825 лв.

Сертификат: Всеки участник ще получи сертификат при успешно завършване.

Информация за лектор: Божидар Димитров има бакалавърска степен „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София и над 5 годишен опит като софтуерен инженер. Бил е преподавател в академията TalentBoost на VMware в периода 2013 – 2015г., както и в ТУЕС по C и Python. Отличен е с първо място за най-добър програмист в „Панорама на Българското образование“ през 2009. Други награди е получил в международния форум “Computer Space 2009”. Има интереси в областта на Квантовото програмиране и Изкуствения интелект.

За повече информация: тук

Share This