Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: В първата част на курса се изучават подробно HTML, CSS, JavaScript и езикът PHP. Във втората част ще се изучава работа с бази данни, и по-специално с MySQL. PHP основите от първата част ще бъдат допълнени с концепцията за обектно ориентиране на езика. Ще се изучават също така и jQuery, Ajax, както и други съвременни средства за разработка на web приложения. По време на курса ще се разработват курсови проекти, върху които ще се приложат получените знания.

Дата: 02 септември 2016 г.

Продължителност на курса: 3 месеца

Програма:

  1. HTML and XHTML;
  2. CSS/XHTML;
  3. PHP;
  4. Advanced PHP;
  5. Relational Data Base Management Systems (RDBMS);
  6. Object Oriented Programming with PHP;
  7. Javascript;

Организатор: SoftAcad

Информация за лектор: Божидар Димитров

Локация:  гр. София, кв. Студентски град, ул. Проф. Кирил Попов 27

Цена: 825 лв.

За повече информация: тук

Share This