Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: Целта на курса е задълбочено запознаване на курсистите с основите на програмирането и възможностите, които дава програмирането с Java. Предаване на достатъчно познания за придобиване на нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса курсистите ще изпълняват множество задачи както групово, така и самостоятелно. Новите способности ще спомогнат изключително за по-лесната реализация на курсистите в IT сектора. След завършване, курсистът ще е придобил повечето знания, нужни за позиции като Java програмист.

Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Програма:

 1. Въведение в програмирането с Java, основни принципи и структура – byte code, jvm, jre, jdk.
 2. Примитивни типове данни, обекти, оператори и низове. Представяне на данни в паметта.
 3. Аритметични операции и управление на логиката на изпълнение.
 4. Условни конструкции : if-else, break, continue, return.
 5. Въвеждане/извеждане/ на данни на стандартния вход/изход. System.out, System.err
 6. Графичен вход/изход/ на данни с диалогов прозорец.
 7. Преобразуване на низ от цифри в числа. Форматиране на низове.
 8. Обектно ориентирано програмиране : класове и обекти, интерфейси, конструктори, методи.
 9. Модификатори за достъп.
 10. Статични методи и клас данни, примери и добри практики в използването им.
 11. Структурен подход (“top-down”,”стъпка – по-стъпка”).
 12. Видове цикли, основни алгоритмични постановки.while, for, do-while.
 13. Масиви. Приложения на масиви, списъци със стойности.
 14. Създаване на графичен интерфейс (javax.swing).
 15. Алгоритми псевдокод и визуализиране. Структура за избор с повече от два варианта- switch
 16. Генериране на случайни стойности.
 17. Стандартни потоци за вход и изход към файл.
 18. Обработка на изключения(try-catch) и грешки.
 19. Разработка на примерно приложение.

 

Организатор: Компютърно образователен център „Прогрес“

Компютърно образователен център „Прогрес“ е тясно фокусиран върху предаване на знания и умения в областта на софтуерните технологии, като предлага обучения както на по-широко разпространени, така и на по-специализирани програми и езици.

Информация за лектор: Илиян Петров

Дата на започване: 26/27 септември 2016 г.

Край на курса: 09/10 януари 2017 г.

Място на провеждане: гр. София, пл. Славейков 11, етаж 5.

Цена: 720 лева

Сертификат: Степента на справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

За повече информация: тук

Share This