Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: Целта на курса е да запознае аудиторията с Java и да даде основни познания по самия език. Също така да представи добри практики за планиране и реализация на софтуер независимо от използваните технологии. Ще се разгледат основите на езика Java, като синтаксис, както и така наречения JFC (Java Foundation Classes) и класовете използвани за многонишкови приложения.

Курсът е предназначен за хора с минимални или никакви познания в сферата на софтуерната разработка. Целта на този курс е да даде на един начинаещ необходимите познания и умения, с които би могъл да потърси работа като Junior Java програмист.

Програма:

 1. Java, how it all works;
 2. Primitive types, variables, basic operations, statements, Strings, arrays;
 3. Control Statements;
 4. and 4. Object oriented programming principals (2 lectures);
 5. Team based example project;
 6. Exception handling;
 7. String manipulation and Regular expressions;
 8. Generics and data structures;
 9. Working with Files;
 10. Team based project;
 11. Introduction to Java GUI : Swing;
 12. Lambda Expressions;
 13. Finishing The Example Project;
 14. Final Exam;

Организатори: pragmatic.bg

Лектор: Пламен Терзиев

Начална дата: 7 септември 2016г.

Продължителност: 9 седмици

Цена: 650 лв.

За повече информация: тук 

Share This