На 24-ти февруари започва Java Knights Academy, която цели да даде шанс на млади таланти, с интереси и познания в сферата на информационните технологии, да задълбочат своите знания и осъвършенстват уменията си, срещайки се с реална работна среда и проекти. Участниците ще имат възможността да се обучават при едни от най-разпознаваемите лектори в Java средите. Програмата е съсредоточена върху основни теоритични лекции, процесите, през които преминава програмирането на един софтуерен продукт, както и индивидуални и групови задачи.
Представяме Ви интервю с отговорника на академията, който е и един от лекторите – Стоян Димитров.

Разкажете ни малко повече за Java Knights Academy

Java Knights е инициатива, която започна преди повече от година. За изминалите и издания, на които събирахме ентусиасти, желаещи да научат нещо ново или да задълбочат познанията си, разбрахме едно: хората са готови да се борят за знание винаги, когато то е предадено по подходящ и фокусиран начин. Academy като част от Java Knights, е инициатива, в която сме инвестирали много време и усилия, за да има точно този фокус. Ако искаме да развиваме себе си и България като технологична сила, трябва да се инвестира в посока развитието на Java общността.

Кога планирате да стартира и каква продължителност ще има академията?

Академията ще стартира на 24-ти Февруари, продължавайки следващите шест месеца.

Какви ще са ползите за избраните кандидати от Java академията? 

Участниците ще имат възможността да доразвият своите знания и умения до нивото на действащи софтуерни инженери. Обучението ще премине под ръководството на едни от най- известните лектори и специалисти в Java областта. Целта е участниците да придобият синтезирани технологични знания, но също така и да бъдат въвлечени в процесите за изграждането и живота на един софтуерен продукт.
Освен това, вместо да заплащат за обучението, курсистите ще получават месечно възнаграждение за целия 6-месечен период на Академията.

Има ли определени изисквания към кандидатите? Трябва ли да имат предишен опит и познания?

Всеки желаещ може да кандидатсва за Академията. Бих се радвал да видя хора, които са активни и отговорни към собственото си израстване като специалисти. Предишен опит не е нужен, но техническите познания биха били от полза със сигурност. Ние сме там, за да покажем добрите практики, едни от най-модерните технологии и защо да използват един програмен похват вместо друг.

Разкажете ни за менторите и програмата на академията

Програмата е плод на месеци разработка и тестване. Темите са синтезирани спрямо практическите нужди в областта на съвременните технологични решения.
Част от основните точки, на които сме заложили в процеса на обучение са :
Programing and OOP Fundamentals, Java Fundamentals, Databases, Persistence, Frameworks, Messaging, Build and Deployment, SDLS
Главен ментор е Мартин Тошев, добре познат в Java обеществото. Други експерти от различни области ще вземат участие по време на целия период на обучение. Гост-лектори ще заложат на презентации върху най-популярните и важни QA, DevOps, PM практики.

Какви предизвикателства трябва да очакват бъдещите курсисти?

Тъй като по време на Академията ще се провеждат ежедневни заниятия, очакваме участниците в нея да преминат през редица предизвикателства, пред които е изправен всеки навлизащ в професията човек. В рамките на обучението сме заложили основен акцент върху процеси, с които специалистите си служат на дневна база. Курсистите трябва да ги усвоят и да свикнат да си служат с тях, без да имат затруднения. Те Ще участват в разработката, както на самостоятелен така и на екипен проект, където ще могат да разберат „що е то“ Agile и максимално да се приближат до работното ежедневие на един софтуерен инженер.

Какво следва за участниците след академията?

На успешно-преминалите финалното оценяване ще дадем възможност да станат част от екипа на BULPROS – най- голямата българска IT компания. Наясно сме, че курсистите са различни по отношение на разгръщането на потенциала си, затова крайното оценяване ще вземе под внимание няколко фактора като инициативност, цялостното представяне по време на Академията и финален тест.

Допълнителна информация за академията може да научите на: https://javaknights.org/.

Share This