Мартин Харизанов е супервайзор Systems Engineering във Visteon. Занимава се професионално с IoT от над 10 години и има опит в създаването на ИТ решения, комерсиални IoT продуктови линии и IoT/smart home и вградени устройства. На събитието Мисията възможна: Направи си сам IoT smart home хъб/контролер на 5-ти февруари, ще ни разкаже за предизвикателствата, с които се е сблъсквал при разработване на един проект и плановете за бъдещото му развитие. Преди това, Мартин ни сподели за своя професионален опит и кой е бил най-интересният аспект от работата му с IoT.

Как започна да се занимаваш с IoT?

Първите ми проекти за интернет,свързана домашна автоматизация, са от 2007-ма година. По това време терминът IoT дори не беше популярен. Едни от първите ми проекти бяха за управление и телеметрия на термопомпа, температурен мониторинг на помещения.

Кой е най-интересният аспект от работата с IoT?

Според мен това са динамиката и предизвикателствата: новите технологии, но и техните ограничения, нещата, с които трябва да се съобразяваме и въпреки това да постигаме резултати. Малкото налична памет във вградените системи, работа в нискоенергиен режим, изискванията за сигурност, предполагат създаването на силно оптимизирани и добре обмислени решения.

Кое е най-голямото технологично предизвикателство, с което си се сблъсквал?

Определено най-голямото технологично предизвикателство е мащабът. Една IoT екосистема е жив организъм с десетки понякога стотици хиляди отдалeчени крайни устройства, които постоянно обменят информация с        бек-енд-а в облака. Целият този трафик трябва да бъде своевременно обработен, а телеметрията, съхранена за последваща визуализация и анализ. Това е сериозна инженерна задача, която изисква внимателно планиране и гъвкава архитектура.

Как го разреши?

Използване на еластична инфраструктура от микросървиси с възможност за бърза и адекватна реакция при нужда/излишък на изчислителна мощ. Интелигентни архитектури, които позволяват балансиране на натоварването, както и fail-over стратегии.

Ще споделиш ли трите най-важни неща, които ИТ обществото може да научи от темата на предстоящата ти презентация?

Искам да разкажа за един малко по-различен подход към създаването на един DIY IoT проект, с по-голям фокус към предварителния анализ и създаването на подходяща архитектура. Този подход е взаимстван от високите стандарти в автомобилния сектор, където работя, и според мен е пряко приложим в разработването и на IoT проекти. Смятам, че на ИТ обществото ще е интересно да разкажа за предизвикателствата, с които съм се сблъскал при разработването на този проект, както и плановете за бъдещото му развитие.

Какво би посъветвал всички, които сега започват да се занимават с IoT?

IoT е област с голям потенциал, но и голяма динамика. Според мен, комбинацията от IoT и AI ще е от особена значимост в близко бъдеще – бих препоръчал паралелно развитие в тези две области.


Регистрирай се за събитието


Стани част от потребителска група на Internet Of Things . Абонирай се и ще ти изпращаме информация за всичко, което предстои в групата.

Визия: Личен архив

Прочети още:
За IoT и индустрията на бъдещето с Георги Арабаджиев
Орлин Димитров: Хората, които искат да се занимават с IoT трябва да имат добър фокус в областта си

Share This