Online_Free_Naprednali

Описание: По време на курса ще се научите да създавате Single Page Applications чрез различни Front-End frameworks. Също така ще научите да правите, както Angular приложения, така и Ember приложения от нулата. Преминавайки през курса ще се запознаете с ключови архитектурни техники за дизайн, които правят дадения framework много по-ефективен. Курсът е подходящ за напреднали.

Начална дата: по избор

Продължителност: 8 седмици

Програма:

Lesson 1 – Building a Single Page Application

How did we get here?

What makes a Single Page App

Core Framework Components

Lesson 2 – Examine A Framework’s Source

Constructor Functions

Underscore’s Template Function

Events and Routing in Backbone

Lesson 3 – Angular

Build a food reservation app in Angular

Learn Angular’s Views, Controllers, Directives, and more!

Use the community-built UI-Router routing module

Lesson 4 – Ember

Build a food reservation app in Ember

App generation and scaffolding with Ember-CLI

Learn Ember’s Templates, Services, Components, and more!

Организатор: Google

Информация за лектор: Richard Kalehoff

Локация: онлайн

Цена: безплатно

За повече информация: тук

Share This