Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: Целта на курса е изучаване основите на обектно-ориентираното програмиране през призмата на езика C#. Освен обектно-ориентирано мислене и познания, приложими при всички обектно-ориентирани езици, курсистите ще се запознаят с важни особености на C# и .NET Framework. Като краен резултат курсистите ще имат стабилни основи и възможността да се насочат към желана от тях сфера – web програмиране (backend), Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (WPF), Windows forms и т.н.

Програма:

  1. How do applications work and how does code actually run?
  2. Programming basics using C#.
  3. Object-oriented programming 1.
  4. Object-oriented programming 2.
  5. Going deeper in C#.
  6. Windows Forms.
  7. Working with databases.
  8. Networking.
  9. Asynchronous operations with C#.

Организатори: CodingSchool

Лектор: Мартин Манов

Начална дата: 19 септември 2016 г.

Продължителност: Курсът е с продължителност 60 учебни часа.

Краен срок за записване: 14 септември 2016 г.

Дни на провеждане: понеделник и четвъртък от 19.00ч. до 22:00 ч.

Цена: 499 лв.; за ученици – 50% отстъпка

За повече информация: тук 

Share This