Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: Целта на курса е да запознае аудиторията с Microsoft Visual Studio 2013 и да даде основни познания по езика C#. В рамките на курса се представят добри практики за планиране и реализация на софтуерни системи. Разглежданите теми покриват основите на езика C#, като се засягат и елементи на визуалното програмиране за Desktop.

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерната разработка или работещи софтуерни специалисти, които тепърва се запознават със C# и .NET Framework.

Програма:

 1. Обзор на .NET Framework.
 2. Работа с типове, променливи, оператори и изрази.
 3. Условни конструкции, цикли, масиви, въведение в алгоритмите.
 4. Обектно-ориентирано програмиране, класове, обекти, полета, методи, свойства, конструктори.
 5. Интерфейси, абстрактни класове, шаблонни класове (Generics).
 6. Наследяване.
 7. Полиморфизъм.
 8. Управление на изключенията.
 9. Работа с колекции.
 10. Работа с низове, конвертиране на данни от и до низ.
 11. Работа с файлове и потоци.
 12. Въведение в структурите от данни.
 13. Визуално програмиране.
 14. Нишки и многонишково програмиране.
 15. Ламбда изрази и LINQ.
 16. Сериализация.

Организатори: pragmatic.bg

Лектор: Ивелин Иванов

Начална дата: 15 септември 2016г.

Продължителност: 2 месеца

Цена: 650 лв.

За повече информация: тук 

Share This