Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: MySQL е релационна система за управление на бази от данни за универсално използване, в която информацията на сайта се представя във формата на свързани таблици с данни, подобни на страниците на Excel. Обучението дава възможност на курсистите да проектират свои бази от данни, да правят заявки към релационните бази от данни и т.н.

Курсът е предназначен както за начинаещи в работата с бази данни, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Програма:

  1. Въведение в PHP – XAMPP/WAMP/LAMP/PHP IDEs;
  2. Основни типове данни;
  3. Булеви изрази и условен оператор;
  4. Оператори за цикли;
  5. Форми;
  6. Масиви, низове, обекти;
  7. Regex;
  8. Функции;
  9. PHP MySQL Въведение;

Организатор: Компютърно образователен център „Прогрес“

Компютърно образователен център „Прогрес“ е тясно фокусиран върху предаване на знания и умения в областта на софтуерните технологии, като предлага обучения както на по-широко разпространени, така и на по-специализирани програми и езици.

Дата на започване: 17 септември 2016 г.

Край на курса: 05 ноември 2016г.

Място на провеждане: гр. София, пл. Славейков 11, етаж 5.

Цена: 480 лева

Сертификат: Степента на справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

За повече информация: тук

Share This