Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: MySQL е релационна система за управление на бази от данни за универсално използване, в която информацията на сайта се представя във формата на свързани таблици с данни, подобни на страниците на Excel. Обучението дава възможност на курсистите да проектират свои бази от данни, да правят заявки към релационните бази от данни и т.н.

Курсът е предназначен както за начинаещи в работата с бази данни, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Програма:

 1. Основни понятия от релационни бази данни (Relational Database Systems) – RDBS;
 2. Структура на релационни бази данни – RDBS. Таблици в RDBS. Видове връзки между таблици;
 3. Основни синтактични правила на програмен език MySQL;
 4. Типове данни в MySQL. Основни команди в MySQL за създаване, обновяване и изтриване на таблици в MySQL. (create table, update, drop table);
 5. Ограничаване на стойностите на данните в таблиците на RDBS посредством първичен ключ (primary key), външен ключ (foreign key) и връзка между отделните таблици;
 6. Команди за въвеждане, изтриване, обновяване на данни в таблиците в MySQL – (insert, update, delete);
 7. Извличане на данни от таблици посредством команда (select) и клауза (where);
 8. Използване на агрегатни функции в операторите на MySQL;
 9. Създаване на заявки посредством операторите на езика MySQL;
 10. Създаване на едновременни заявки до няколко таблици в релационната база от данни. Създаване на съединения в заявките;
 11. Влагане на заявки една в друга посредством операторите на MySQL;
 12. Създаване на под заявки в MySQL;
 13. Основни модели за проектиране на релационни бази от данни. Модел “entity-relationship” (ER);
 14. Модели за нормализиране на базите от данни. Първа, втора и трета нормални форми на базите от данни;
 15. Вграждане на операторите на езика MySQL в програмен език PHP.

 

Организатор: Компютърно образователен център „Прогрес“

Компютърно образователен център „Прогрес“ е тясно фокусиран върху предаване на знания и умения в областта на софтуерните технологии, като предлага обучения както на по-широко разпространени, така и на по-специализирани програми и езици.

Дата на започване: 28 септември 2016 г.

Край на курса: 07 ноември 2016г.

Място на провеждане: гр. София, пл. Славейков 11, етаж 5.

Цена: 400 лева

Сертификат: Степента на справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

За повече информация: http://progressbg.net/mysql/

Share This