Sofia_Paid_Naprednali

Основна информация: Курсът има за цел да запознае курсистите с основните технологии, използвани в разработката на уеб-приложения с JavaScript. След успешно преминаване през курса, ще имате базисни умения да създавате и поддържате уеб-страници и приложения.

 

Описание: JavaScript е интерпретиран език за програмиране, разпространяван с повечето Уеб браузъри. Поддържа обектно-ориентиран и функционален стил на програмиране.Най-често се прилага към HTML-а на Интернет страница с цел добавяне на функционалност и зареждане на данни. Може да се ползва също за писане на сървърни скриптове NodeJS, както и за много други приложения.

Програма:

 1. JavaScript Development Tools;
 2. Introduction to JavaScript Development;
 3. Data Types and Variables;
 4. Data Types and Variables;
 5. Conditional Statements;
 6. Loops;
 7. Arrays;
 8. Functions;
 9. Using Objects;
 10. Strings;
 11. Document Object Model;
 12. The Canvas;
 13. KineticJS;
 14. SVG;
 15. Raphael;
 16. Canvas Animations;
 17. DOM Operations;
 18. JavaScript Event Model;
 19. jQuery Overview;
 20. jQuery Plugins;
 21. HTML Templates with Handlebars.js;
 22. TypeScript Overview;

Организатор: Компютърно-образователен център „Progress”

Място на провеждане: София, пл. Славейков 11, ет.5

Ниво: Курсът е предназначен за тези, които имат базисни познания в областта и имат желание да ги развият до професионално ниво. Изискват се основни познания по HTML и CSS и знания по английски език.

Цена: 750 лв.

Група: 8 човека

Информация за лектор: Мартин Маринов

Дата за започване: 28 май 2016г.

Дата на приключване: 18 юни 2016г.

Продължителност: 100 учебни часа (3 месеца)

Сертификат: Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

За повече информация и пълната програма: тук

 

Share This