Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: Курсът има за цел да запознае курсистите с основите на програмирането. Изучават сесъвсем начални понятия от алгоритмичното програмиране, езика C#, средата за разработка Visual Studio, типове данни в програмирането, променливи и работа с тях, програмни оператори, аритметични изрази, средства за четене и писане на конзолата, условни конструкции за управление (if, if-else и switch-case) и различни видове цикли (while, do-while, for, foreach). Чрез много практика и решаване на задачи се развива алгоритмичното мислене и умения за решаване на задачи, като се трупа практика при писането на програмен код. Също така се изграждат базови умения за тестване и дебъгване.

Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Програма:

 1. Въведение в курса;
 2. Основи на Source Control системите;
 3. Въведение в програмирането;
 4. Примитивни типове данни и променливи;
 5. Оператори и изрази;
 6. Вход и изход от конзолата;
 7. Workshop – конзолни игри;
 8. Условни конструкции;
 9. Цикли;
 10. Масиви;
 11. Матрици и многомерни масиви;
 12. Методи;
 13. Бройни системи;
 14. Използване на класове и обекти;
 15. Стрингове и текстообработка;
 16. Обработка на изключения;
 17. Текстови файлове;
 18. Workshop;
 19. Представяне на курса;
 20. Дефиниране на класове – част 1;
 21. Дефиниране на класове – част 2;
 22. Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ;
 23. Принципи на ООП – част 1;
 24. Принципи на ООП – част 2;
 25. Обща система от типове в .NET;
 26. Workshop I;
 27. Workshop II;

Организатор: Компютърно образователен център „Прогрес“

Компютърно образователен център „Прогрес“ е тясно фокусиран върху предаване на знания и умения в областта на софтуерните технологии, като предлага обучения както на по-широко разпространени, така и на по-специализирани програми и езици.

Дата на започване: 24/26 септември 2016 г.

Край на курса: 17/19 декември 2016 г.

Място на провеждане: гр. София, пл. Славейков 11, етаж 5.

Цена: 750 лева

Сертификат: Степента на справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

За повече информация: http://progressbg.net/c-basic/

Share This