Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: Курсът има за цел да запознае курсистите с основите на софтуерното тестване и методите за откриване на софтуерни дефекти с цел тяхното отстраняване. По време на обучението курсистите ще придобият практически познания и ще бъдат подготвени за интервю за започване на работа като junior test engineer. Преподаваният материал е ориентиран към покриване на основните познания, необходими за успешно полагане на изпит и сертифициране по ISTQB Foundation level, като при това не е обвързан с ISTQB курса.

Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в софтуерното тестване, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Програма:

 1. Въведение в софтуерното тестване;
 2. Основни принципи и цели на тестването;
 3. Продукти на софтуерното тестване – тест сценарий и тест сет;
 4. Жизнен цикъл и етапи в разработката на софтуер (Software Development Life Cycle);
 5. Етапи в софтуерното тестване;
 6. Класификация на нивата на тестване и типове тестване;
 7. Управление на дефекти;
 8. Техники за тестване;
 9. Техники за дизайн на тестове. Техники базирани на спецификацията или Black box Techniques;
 10. Техники базирани на вътрешната структура или White box Techniques;
 11. Подходи при тестване на нова и на съществуваща функционалност;
 12. Тестване на производителността и натоварването;
 13. Организация на тестовия процес и типове инструменти в тестването;
 14. Инструменти в тестването;
 15. Тестване на примерен софтуерен проект – практика (Practice);
 16. Тестване на мобилни приложения (Mobile Testing);
 17. Първи стъпки в релационни бази данни и основни заявки в SQL;
 18. Пръви стъпки в тестване на уеб услуги (Web Services Testing);
 19. Въведение в автоматизираното тестване;
  20.Подготовка за интервю за работа. Финален тест;

Организатор: Компютърно образователен център „Прогрес“

Компютърно образователен център „Прогрес“ е тясно фокусиран върху предаване на знания и умения в областта на софтуерните технологии, като предлага обучения както на по-широко разпространени, така и на по-специализирани програми и езици.

Дата на започване: 27 септември 2016 г.

Край на курса: 06 декември 2016 г.

Място на провеждане: гр. София, пл. Славейков 11, етаж 5.

Цена: 520 лева

Сертификат: Степента на справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

За повече информация: тук 

 

Share This