Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: Този курс ще Ви запознае с основните понятия от теорията и практиката на базите от данни. Разглеждат се най-популярните подходи в областта на базите от данни преди всичко релационния и ER моделът. Разглеждат се също и основни механизми от функционирането на Системите за управление на бази от данни (СУБД), като: осигуряване на сигурност на данните; осигуряване на цялостност на данните; транзакции и управление на конкурентния достъп до данните; оптимизация на заявките.

Начална дата: 15 септември 2016 г.

Крайна дата: 20 октомври 2016 г.

Програма:

  • Бази данни. Въведение. Определения. Дизайн.
  • Проектиране на БД. ER модел.
  • Разширен ER модел.
  • Логически дизайн. Релационен модел.
  • Физически дизайн. Производителност. Оптимизация. Език SQL
  • Извличане на данни. Оператор SELECT.
  • По-сложен оператор SELECT.
  • Обновяващи оператори INSERT, UPDATE, DELETE.
  • Език за описание на данните. DDL. CREATE, ALTER, DROP. Таблици и други обекти.
  • Права на достъп. Транзакции.

Организатор: Discover IT Academy

Информация за лектор:  Светозар Илков

Локация: кв. Студентски Град, ул./бул. Проф. Г. Брадистилов № 6, София

Цена: 380 лв.

За повече информация: тук

Share This